Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak & Nowak

Początki  powstania Prywatnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Nowak & Nowak Sp. z o.o. sięgają roku 1989, kiedy to lekarz urolog – Lech Nowak – zakupił pierwszy w Toruniu aparat ultrasonograficzny. Po czterech latach, wspólnie z kolegą, lekarzem urologiem Marianem Nalaskowskim, zawiązał spółkę cywilną, specjalizującą się w diagnostyce ultrasonograficznej i leczeniu chorób urologicznych. W 1999 roku firma została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, łącząc pod swoim szyldem osobę Lecha Nowaka i Grzegorza Nowaka. To wydarzenie zapoczątkowało działalność Prywatnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Nowak & Nowak.

W następnych latach przychodnia rozszerzała swoją aktywność w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, zarówno w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych, jak i komercyjnych. W celu zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki urologicznej a także okulistycznej, w 2008 roku powstał Zespół Chirurgii Jednego Dnia, mieszczący się przy ul. Dekerta 1 w Toruniu.

Obecnie PSPL Nowak & Nowak to jednostka wielospecjalistyczna. Prężnie działa w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego w ramach chirurgii jednego dnia oraz diagnostyki obrazowej.

Lekarze urolodzy konsultujący pacjentów w ramach telemedycyny gwarantują pacjentom pełną dyskrecję.
Na co dzień otaczają swoich pacjentów szczególną troską, począwszy od wstępnego rozpoznania, przez nowoczesną diagnostykę, leczenie ambulatoryjne, na zabiegach operacyjnych kończąc. Zabiegi realizowane są w oparciu o innowacyjne, małoinwazyjne techniki operacyjne, laparoskopowe i endoskopowe.