Stulejka

Stulejka (phimosis) to wrodzone lub nabyte zwężenie napletka (preputium) utrudniające lub uniemożliwiające odprowadzenie go za koronę żołędzi prącia do rowka zażołędnego.

Stulejka (phimosis) to wrodzone lub nabyte zwężenie napletka (preputium) utrudniające lub uniemożliwiające odprowadzenie go za koronę żołędzi prącia do rowka zażołędnego. Stan kiedy możemy odprowadzić napletek przy wiotkim prąciu, ale nie możemy w trakcie wzwodu nazywamy stulejką czynnościową (phimosis functionalis). 

Stulejka- rycinaWszyscy chłopcy rodzą się ze stulejką fizjologiczną, tj. z wąskim oraz zrośniętym z żołędzią prącia napletkiem, i stan taki utrzymywać się powinien do 3. roku życia. Później w wyniku zabiegów higienicznych napletek zostaje odklejony i rozciągnięty. U niektórych chłopców z lekko zwężonym napletkiem stosując terapię miejscową (maść lub krem ze sterydem) można doprowadzić do jego rozciągnięcia. U starszych chłopców i mężczyzn, u których napletek jest zbyt wąski jedynym sposobem leczenia jest leczenie zabiegowe.

Objawy stulejki

  • brak możliwości odprowadzenia napletka do rowka zażołędnego prącia skutkujący brakiem możliwości prowadzenia odpowiedniej higieny 
  • nawracające stany zapalne napletka i żołędzi prącia (ból, świąd, zaczerwienienie, wtórne procesy bliznowacenia i nowotworzenia)
  • ból w trakcie stosunku do braku możliwości odbycia stosunku
  • w skrajnych przypadkach zaleganie moczu po mikcji (brak możliwości oddania moczu w całości) skutkujące wystąpieniem zespołu objawów z dolnych dróg moczowych (częstomocz, nawracające stany zapalne dróg moczowych, kamica układu moczowego, czy zatrzymanie moczu)
  • załupek (paraphimosis) – jest to ostry stan kiedy zwężony, ściągnięty napletek nie daje się z powrotem odprowadzić do pozycji wyjściowej i powoduje ucisk, niedokrwienie i ostry stan zapalny

Krótkie wędzidełko napletka

Krótkie wędzidełko napletka – to zbyt krótki fragment skóry prącia dochodzący do żołędzi prącia na jego brzusznej stronie („od dołu”).

Objawy krótkiego wędzidełka napletka

  • prącie wykrzywione w dół podczas wzwodu (erekcji)
  • ból podczas stosunku
  • pękanie wędzidełka
  • przedwczesny wytrysk (ejaculatio praecox)
Jedynym sposobem leczenia krótkiego wędzidełka napletka jest leczenie zabiegowe.

Zobacz też:

Jedynym sposobem leczenia stulejki (phimosis) jest leczenie zabiegowe.
Obrzezanie (circumcisio) jest to operacja...

Przed zabiegiem należy wykonać następujące badania:
 - morfologia, INR, APTT.
Jeśli przyjmujesz l...