Przygotowanie do zabiegu

Przed zabiegiem należy wykonać następujące badania:
 - morfologia, INR, APTT.
Jeśli przyjmujesz leki przeciwkrzepliwe, to należy je odstawić odpowiednio wcześniej (każdorazowa tę kwestię należy ustalić z lekarzem).

Rozpatrując każdy przypadek medyczny indywidulanie, lekarz może zlecić pacjentowi wykonanie dodatkowych badań.

W dniu zabiegu należy bardzo dokładnie zadbać o higienę okolic intymnych (dokładnie umyć i ogolić krocze).